Přípravné kursy na OJ - Kabinet jazyků - FA ČVUT

Přípravné kursy na OJ

 

Tyto kursy (A,F,N,I) odstraňují na mírně a středně pokročilé úrovni nedostatky ve znalosti jazyka před vstupem do kursu  jazyka odborného a na začátečnické úrovni umožňují započít se studiem dalšího jazyka nebo jazyků od začátku.

Vyplňte elektronickou přihlášku, k níž se dostanete kliknutím na název kursu v tomto seznamu:

 

 

Další jazyky, které nepokračují jako odborný jazyk: