Kursy pro veřejnost - Kabinet jazyků - FA ČVUT

Kursy pro veřejnost

Kabinet jazyků pořádá placené kursy jazyků CŽV pro veřejnost.

Jsou to tyto kursy:

Tyto kursy se otevírají v závislosti na počtu přihlášených (9 účastníků), jednotná cena je 2 750 ,- Kč.

Vyplňte elektronickou přihlášku, kterou najdete po kliknutí na název kursu, a vyčkejte dalších pokynů.

 

  Při platbách kursovného za výše uvedené kursy uvádějte toto číslo účtu: 19-5505650247/0100 - s variabilním symbolem 8201606, do zprávy pro příjemce napište své jméno, příjmení a zkratku jazyka: např. Aj, Nj

Pro platby ze zahraničí: 

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ6601000000195505650247
Komerční banka Praha 6 Dejvická

 

 

 

Upozornění: o vrácení proběhlých plateb lze zažádat jedině pokud jsou k tomu vážné důvody a pouze  do konce třetího týdne po začátku semestru (absolvované lekce budou z platby odečteny).